اعتراضی معلمان

درخواست حذف این مطلب

گویا معلمان هم ی اعتراضی برگزار کرده اند و آموزش و پرورش در اعتراض به این گفته است که این مجوز قانونی نداشته است و در شرایط کنونی به دور از انصاف بوده است. یک سوالی همیشه برای من وجود داشته و خواهد داشت و اون این هست که آیا امکان دارد ی با مجوز قانونی و محتوای اعتراضی برگزار شود که نه به دور از انصاف باشد و نه فتنه گری باشد و نه فلان و بهمان؟